Giá Trị Cốt Lõi Của Phuc Stone

 • 1. Dịch vụ tốt nhất, Đúng lúc, Đúng người.
 • 2. Sự hài lòng của bạn là phương châm của chúng tôi.
 • 1. Xem mình là gốc rễ của mọi vấn đề.
 • 2. Không đổ lỗi cho bất kỳ vấn đề gì.
 • 1. Hứa gì làm đó. Đã nói là làm.
 • 2. Nỗ lực trong công việc tạo ra sự niêm yết.
 • 1. Không lấy, không chiếm hưu tài sản không phải là của mình.
 • 2. Trung thực là sự tồn tại của tram phuc stone
 • 1. Tiềm năng của bạn là niềm đam mê của chúng tôi.
 • 2. Gieo ý tưởng để gặt hái thành công.
 • 1. Team work là cốt lõi của hiệu quả công việc
 • 2. Thái độ của bạn quyết định sự thành công trong tương lai.