Đá Quy Cách

300*600*T20

Giá thỏa thuận

Lava Stone 600*300*20 

1 cont = 18 Pallet

1 Pallet = 180 Pcs/Pallt

1 Cont = 3240 Pcs

1 Cont = 583.2 m2

Mua hàng