TRAM PHUC STONE VN CO., LTD

400*500*50

Giá thỏa thuận

300*600*T60G

Giá thỏa thuận

300*600*T30MM

Giá thỏa thuận

Lava Stone 600*300*30 

1 cont = 18 Pallet

1 Pallet = 120 Pcs/Pallt

1 Cont = 2160 Pcs

1 Cont = 388.8 m2

Mua hàng

400*600*T30

Giá thỏa thuận

500*500*T30

Giá thỏa thuận

Lava Stone 500*500*30 

1 cont = 19 Pallet

1 Pallet = 80 Pcs/Pallt

1 Cont = 1520 Pcs

1 Cont = 380 m2

Mua hàng

600*600*T30MM

Giá thỏa thuận

300*600*T50

Giá thỏa thuận